Project: Het Scheepvaartmuseum

Van 2007 tot 2011 heeft Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam een grote verbouwing ondergaan. Daarbij werd de bibliotheek niet overgeslagen.

Allereerst werd de hele collectie verdeeld in een deel dat in de nieuwe bibliotheek in de open opstelling zou komen te staan en een deel dat tot museale collectie zou worden benoemd. Met een team van Reekx werden de bijna 65.000 banden stuk voor stuk bekeken.
Al het boekmateriaal gepubliceerd vóór 1850 en vele manuscripten en typoscripten werden museaal verklaard.

Vervolgens werd er een medewerker van Reekx benoemd tot projectcoördinator voor de (her)inrichting van de bibliotheek die onder leiding van Liesbeth van der Pol, de toen verantwoordelijke Rijksbouwmeester, werd ont­worpen.
Tegelijkertijd werd de collectie die voor het publiek direct toegankelijk zou worden opnieuw gerubriceerd. In de jaren voor de sluiting was men overgegaan op formaat­plaatsing, hetgeen voor open opstelling niet zo geschikt is.
Ongeveer 40.000 banden worden opnieuw beoordeeld en gerubriceerd. Een klus waar geen enkele bibliothecaris aan moet denken.

In het voorjaar van 2011 werd de open collectie binnen 2 weken verhuisd naar de nieuwe bibliotheek. Daarna was natuurlijk nog wat werk nodig om de bibliotheek voor het publiek aantrekkelijk te presenteren. In de praktijk vallen dingen soms anders uit dan in theorie is bedacht.
Na de opening in oktober 2011 wordt de bibliotheek echter weer enthousiast bezocht door zowel oude als nieuwe bezoekers.

Het Scheepvaartmuseum