Reekx_3

Kennisthema’s

Reekx kan ervaren medewerkers leveren op elk gewenst onderdeel van een traject. Reekx biedt op dit terrein diverse mogelijkheden. Wij kunnen u met professionele vakmensen ondersteunen bij het managen, coördineren of uitvoeren van uw project. De meeste van onze medewerkers zijn minimaal opgeleid in de projectmanagementmethodiek Prince II en hebben ervaring in het uitvoeren van projecten op verschillende vakgebieden.

Informatiecentra en Bibliotheken

De specialisten van Reekx helpen u uw informatiecentrum optimaal in te richten en de waarde voor uw primaire processen te maximaliseren. Door hun jarenlange ervaring in dit specialistische gebied kunnen zij efficient en effectief meerwaarde voor uw organisatie realiseren.

 

Archiefselectie en –bewerking

De ervaren archiefmedewerkers van Reekx voeren selectie en bewerking van uw archiefmateriaal efficient voor u uit. Zij bouwen daarbij voort op de kennis en ervaring die zij de afgelopen jaren in vele projecten mochten opdoen. Reekx heeft een waardevolle track record opgebouwd bij met name cultureel erfgoed instellingen.

Digitalisering

De medewerkers van Reekx zijn ervaren in het begeleiden van klantorganisaties in de overgang naar digitaal werken. Veelal op basis van een sluitende business case zijn documenten en documentstromen gedigitaliseerd. Zo heeft Reekx verstand van de inrichting van scanstraten; grote digitaliseringsprojecten zijn tot tevredenheid van de klant gerealiseerd.

 

Inrichting searchoplossingen

Reekx richt – in samenwerking met KBenP – searchoplossingen optimaal voor u in. Hierbij kan het gaan om het toegankelijk maken van uw websites maar ook om het ontsluiten van uw eigen digitale documenten en gegevens. Specialistische kennis is aanwezig van producten als Google, Exalead, Lucene Solr en SharePoint Search.

Zaakgericht Werken

Reekx is actief voor verschillende Nederlandse gemeenten. De laatste jaren is, naast inzet op het gebied van Documentaire Informatie Voorziening / Informatie Management, bijzonder aandacht uitgegaan naar Zaakgericht Werken. Op dit terrein werken we nauw samen met onze zusterorganisatie KBenP. Zie voor een overzicht van Zaakgericht Werken in Nederland ook www.zaaksystemeninbeeld.nl.

 

Informatiebeleid en -architectuur

Reekx ontwikkelt voor u informatiebeleid en –architectuur op maat,. Hierbij gaan wij uit van de doelstellingen van uw organisatie, de mogelijkheden die technologie biedt en de randvoorwaarden die in uw situatie van toepassing zijn. Meer weten? Neem gerust contact met ons op!