Weblog

08
jun

IFLA discussiestuk over e-boeken in bibliotheken

IFLA discussiestuk over e-boeken in bibliotheken

Een werkgroep van de International Federation of Library Associations and Institutions heeft achtergrondinformatie opgesteld over het uitlenen van digitale publikaties door bibliotheken.

In het stuk dat nu op de IFLA-website gedownload kan worden, wordt een overzicht gegeven van ontwikkelingen op dit gebied. Doordat er nog veel nieuwe ontwikkelingen zijn, is het geen definitief stuk, maar meer bedoeld als hulpmiddel bij discussies en de werkgroep vraagt ook om reacties en aanvullingen.

Door de verschillen tussen landen in structuur en organisatie van het bibliotheekwezen, beschik­baar­heid van e-readers en e-boeken, verscheidenheid aan standaarden en auteursrechtregelingen is het niet mogelijk overal in details te treden. Aangezien de markt voor e-boeken vooral Engelstalige boeken in Noord-Amerika betreft, ligt de nadruk in de beschrijvingen ook daar, maar de getallen in het stuk zijn op het moment van schrijven al achterhaald.

in de VS zijn Amazon en Apple marktleider op dit terrein en hun marketing- en prijspolitiek op dit gebied zijn van grote invloed.

Bij de uitgevers maakt het discussiestuk onderscheid tussen wetenschappelijke uitgevers die zich primair richten op universiteits- en speciale bibliotheken via abonnementsmodellen en algemene uitgevers die zich vooral richten op individuele consumenten en verkoop van e-boeken per stuk.
Alle uitgevers maken zich zorgen over piraterij van e-boeken, zeker wanneer die gemakkelijk via bibliotheken verspreid zouden worden.

Bibliotheken beschouwen e-boeken als normaal onderdeel van hun collecties en willen hun gebruikers natuurlijk ook met deze media van dienst zijn. Bovendien hanteren zij het argument dat lezers ook kopers zijn (of dat kunnen worden).

Auteursrechtelijk is er het verschil tussen het papieren boek dat als object aangeschaft wordt, aan vrienden of familie uitgeleend wordt en eventueel weer doorverkocht kan worden, terwijl bij e-boeken er geen fysiek object is en de koper veelal alleen een gebruiksrecht koopt en niet een eigendomsrecht. In de bijlage bij het stuk wordt een kort overzicht gegeven van wetgeving die in de discussie relevant kan zijn.

De IFLA wil nadrukkelijk een rol spelen in de nationale discussies door als kennisbron te dienen, zowel richting bibliotheken als ook richting uitgevers en bibliotheekgebruikers.

IFLA releases background paper on e-lending met link naar de PDF.

About Henk Kloosterman
systeembeheerder