Weblog

09
dec

Verdrinken in informatie

Verdrinken in informatie

Wij beschikken tegenwoordig over meer informatie dan ooit, maar het wordt steeds lastiger die stroom aan informatie goed te overzien. Er zijn veel bronnen: bestanden, documenten, websites, tweets, telefoongesprekken, e-mails of was het toch een notitie op de smartphone? Een bekend gegeven waar wij allemaal dagelijks mee geconfronteerd worden.

Veel werknemers hebben het gevoel te “verdrinken in informatie”, niet zozeer in de hoeveelheid, maar vooral ook in het structureren van die informatie.

Van de in het onderzoek betrokken Nederlandse respondenten geeft ruim de helft aan dat de hoeveelheid informatie hun werk negatief beïnvloedt. De onderzoekers becijferen dat de gemiddelde werknemer meer dan 25 minuten per dag (dat is twee werkweken per jaar) besteedt aan het zoeken naar informatie. En dat kost volgens de berekening in het persbericht €1.853 per werknemer per jaar.

Er zijn natuurlijk voldoende oplossingen beschikbaar voor het in goede banen leiden van de informatiestromen. Als producent van o.a. mindmapping software legt Mindjet de nadruk op het visualiseren als hulpmiddel, maar er zijn ook andere manieren om informatie beter te structureren zodat de werkelijk belangrijke informatie gemakkelijker terug te vinden is.

Wanneer u benieuwd bent naar uw “information overload” dan kunt u met de Data Mass Index Calculator uw score berekenen en wat handige tips lezen.

About Henk Kloosterman
systeembeheerder